Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Komendant Powiatowy Policji w Lipnie

insp. Paweł Bartoszewski

 

Służbę w Policji rozpoczął w 1999 r. Jest absolwentem UMK w Toruniu i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu- Dobrzyniu

- Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy

- od 15.02.2023r. Komendant Powiatowy Policji w Lipnie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

Nadzoruje pracę swego zastępcy oraz realizację zadań w poniższych komórkach organizacyjnych:

Wydział Kryminalny

Posterunek Policji w Dobrzyniu nad Wisłą

Posterunek Policji w Kikole

Posterunek Policji w Skępem

Posterunek Policji w Tłuchowie

Zespół Prezydialny

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Informatyki

Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie

mł.insp. Krzysztof Rakowski

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 r. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Kierownik Posterunku Policji w Fabiankach

- Kierownik Referatu Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

- Zastępca Naczelnika Sekcji Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

- Pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

- Pełnienie Obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

- od 18.02.2021 r. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie

Otrzymane odznaczenia resortowe:

- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

Nadzoruje realizacje zadań z zakresu służby prewencyjnej w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego oraz w Podległych Posterunkach Policji.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2008
Data modyfikacji : 31.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Małkińska
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Małgorzata Małkińska
do góry