Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. 
Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej opłaty przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

  • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
  • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
  • koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
  • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

 

Metryczka

Data publikacji 29.11.2012
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Małgorzata Małkińska
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Lewandowski
do góry