Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, udostępnionej przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie

Zgodnie z ustawą, Komendant Powiatowy Policji w Lipnie może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  1. Zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lipnie".
  2. Zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji.
  3. Zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji danej informacji.
  4. Zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy fromy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.
  5. Zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystnia na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Zakres odpowiedzialności Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie za przekazywane infomacje 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Powiatowy Policji w Lipnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

 

Metryczka

Data publikacji 29.11.2012
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Małgorzata Małkińska
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Lewandowski
do góry