Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 z 2002r. poz. 46).
 
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
 
Jednocześnie informuję, iż warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
Komendant Powiatowy Policji w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14.00-17.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lipnie przy ul. Platanowej 1.
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie utworzono konto e-mail, na które mogą Państwo kierować skargi i wnioski dotyczące pracy policji na adres:
 
komendant-lipno@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 06.10.2008
Data modyfikacji : 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Dawid Falkowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Lewandowski
do góry