Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 06.12.2023, serwis aktualizowany: 10.10.2023 o godzinie: 13:18

Strona główna

 

 

Serwis jest redagowany przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Lipnie zgodnie z wymogami:

- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. z 2022 r., poz. 902),
​- USTAWA z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641 z poźn. zm.),
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.),
- USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji publicznej (Dz.U. nr 10 poz. 68)

 

Zapraszamy na naszą stronę: www.lipno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

 

         

 

do góry