Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Komenda Powiatowa Policji w Lipnie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Adres skrzynki: /ego31v5y9n/SkrytkaESP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza KPP w Lipnie na platformie e-PUAP

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. 
 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KPP w Lipnie:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 9.00 – 15.00 do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie, ul. Platanowa 1, na następujących nośnikach danych:
 • Pamięć masowa USB,
 • Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KPP w Lipnie
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2011.206.1216).

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: 
 • DOC, DOCX, RTF, XPS, XLS, XLSX,
 • ODT, OTT, SXW, STW,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR.
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 28.08.2015
Data modyfikacji : 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Lewandowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Lewandowski
do góry